UBYTOVANIE TYP 2 - Bunkový systém ubytovania - 2 x 2 posteľová izba s príslušenstvom

Položka
Cena
Lôžko v izbe 2/2
13,2 € / noc / osoba
Lôžko v izbe 1/2
19,80 € / noc / osoba

 

UBYTOVANIE TYP 1 - samostatná 2 posteľová izba s príslušenstvom

Položka
Cena
Lôžko v izbe 2/2
16,50 € / noc / osoba
Lôžko v izbe 1/2
24,75 € / noc / osoba

Všetky ceny v cenníku sú vrátane 10% DPH.

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prešov sa k cene za ubytovanie pripočítava daň z ubytovania vo výške 0,66 € za každú noc a osobu v ubytovacom zariadení.

V prípade požiadavky dlhodobejšieho ubytovania je cena stanovená individuálne dohodou.

Cenník platí od 1.05.2019.


 

 

 

 

Ďalšie informácie